Wypróbuj nasz system.

Audyt jednorazowy

150 PLN
  • Nielimitowany czas
  • kompleksowa analiza
  • zgodnościz normą
  • ISO/IEC 27001
Wybierz

Audyt jednorazowy

100 PLN
  • Nielimitowany czas
  • kompleksowa analiza
  • ochrona danych
  • osobowych
Wybierz

System ekspercki

Usługa wykorzystuje moduł wnioskowania realizujący analizy i proponujący działania korygujące, oparty o innowacyjne metody sztucznej inteligencji.

Chmura obliczeniowa.

Raw denim fap gentrify DIY. Cliche single-origin coffee scenester wes anderson. Wolf you probably haven't heard of them. Austin shoreditch pinterest food truck. Letterpress 8-bit carles, post-ironic yr.

Bazy wiedzy

Nasze bazy wiedzy zasilane są międzynarodową normą ISO/IEC 27001 oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych

Informacje coraz cenniejsze

Nieustannie zwiększająca się ilość gromadzonych i przetwarzanych danych sprawia, iż zapewnienie bezpieczeństwa informacji staje się obecnie kwestią kluczową dla każdej organizacji. Będące w posiadaniu przedsiębiorstw informacje coraz częściej narażone są na negatywne zjawiska, takie jak niszczenie, fałszowanie, czy też kradzież. Dlatego też, zapewnienie bezpieczeństwa informacji nie jest już tylko koniecznością wynikającą z przepisów prawa, lecz może stać się także źródłem przewagi konkurencyjnej.


Rozwój Internetu, jak i ciągła informatyzacja przedsiębiorstw sprawiły, iż coraz częściej mamy do czynienia z incydentami związanymi z naruszaniem bezpieczeństwa informacji. Włamania hakerów, wirusy komputerowe, szpiegostwo przemysłowe, to tylko kilka przykładów niepożądanych działań, które narażają organizację, na utratę reputacji, jak i duże straty finansowe.

Bezpieczeństwo informacji staje się obecnie dużym wyzwaniem dla menedżerów. Zmuszeni są oni sięgać po coraz bardziej zaawansowane narzędzia i rozwiązania, by dopasować się do ewoluujących wymagań biznesowych. Jednak barierą nie do pokonania mogą okazać się pieniądze. Jak wynika z badania „2013 TMT Global Security Study” przeprowadzonego przez firmę Deloitte, blisko połowa badanych przedsiębiorstw ma braki w swoim budżecie przeznaczonym na bezpieczeństwo informacji. Naprzeciw oczekiwaniom tych firm wychodzi projekt e-Audit, powstający dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


e-Audit to usługa pozwalająca przedsiębiorstwom na przeprowadzenie zautomatyzowanego audytu zgodności z normą ISO/IEC 27001. Audyt bezpieczeństwa informacji oparty o normę ISO/IEC 27001 ma na celu sprawdzenie zgodności istniejącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie z zaleceniami zawartymi w tej normie. Do tej pory przeprowadzanie audytów zgodności było oferowane tylko przez firmy zatrudniające wyspecjalizowanych audytorów, którzy wykonywali daną usługę w sposób czasochłonny i niezautomatyzowany. Usługi te są bardzo drogie, a przez to niedostępne dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie podczas obecnej sytuacji gospodarczej na świecie.

eAudit jest pierwszym na europejskim rynku serwisem dokonującym audytów zgodności w sposób zautomatyzowany. Innowacyjna e-usługa, możliwa jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych systemów eksperckich oraz modułów wnioskujących opartych na zagadnieniach z dziedziny sztucznej inteligencji. Pozwala to na skrócenie czasu audytu, oraz zmniejszenie jego kosztów. W wyniku przeprowadzenia audytu zgodności z norma ISO/IEC 27001 wykryte zostaną niezgodności bądź braki w poziomie zabezpieczania informacji, a na podstawie zgromadzonej wiedzy system zaproponuje działania korygujące.


Bez wątpienia e-Audit jest innowacją produktową na skalę międzynarodową, która może absolutnie zmienić podejście przedsiębiorstw do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Nawet kilkakrotnie niższa cena i dużo krótszy czas audytu w porównaniu do tradycyjnych usług dają praktycznie każdemu przedsiębiorstwu możliwość sprawdzenia poprawności posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Projekt jest obecnie w fazie realizacji, a usługa dostępna będzie już w drugim kwartale 2013 roku.