Ochrona danych osobowych

ochrona danych osobowychto

regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

Prawo międzynarodowe

Prawo wspólnotowe

Prawo polskie